Een verkeersongeval met letsel. Wat nu?

Het claimen van letselschade is voor jou als slachtoffer volledig kosteloos.

Wanneer je bij een verkeersongeval betrokken raakt en je daarbij letsel oploopt, kunnen de gevolgen op lichamelijk maar ook op financieel gebied groot zijn. Gelukkig kunnen wij je helpen bij het claimen van je financiële schade. En omdat we onze kosten kunnen verhalen op de aansprakelijke persoon of zijn of haar verzekeraar, kunnen we dit zelfs kosteloos voor je doen. Benieuwd of je hier recht op hebt? Check het hieronder.

Soorten verkeersongevallen

Een verkeersongeval is een ongeval waarbij een of meer verkeersdeelnemers betrokken zijn. Het ongeluk kan een aanrijding, een botsing of een voertuig dat te water raakt zijn.

Het meest voorkomende ongeluk is een kop-staartbotsing. Hierbij botst een auto met zijn voorkant tegen de achterkant van de auto voor hem.  Maar er zijn ook andere soorten verkeersongevallen denkbaar. Denk hierbij aan ongevallen met een:

 • andere auto
 • fiets
 • voetganger
 • scooter
 • motor

De wet maakt een onderscheid tussen gemotoriseerd verkeer en niet-gemotoriseerd verkeer. Als voetganger en fietser (niet-gemotoriseerd verkeer) ben je extra beschermd door de wet omdat een fietser of voetganger veel kwetsbaarder is in het verkeer. Dit heeft ook gevolgen voor de aansprakelijkheid. Stel je raakt als zwakkere verkeersdeelnemer bij een ongeval met een gemotoriseerd voertuig betrokken. Dan wordt in de meeste gevallen minstens 50% van je schade vergoed. Ook als je zelf aansprakelijk bent voor het ongeval.

De gevolgen van een verkeersongeluk

Een verkeersongeval kan zowel materiële als immateriële schade tot gevolg hebben. Materiële schade is schade die direct in geld is uit te drukken, zoals schade aan een auto, fiets of kleding. Maar ook ziektekosten en inkomsten die de betrokkene misloopt of reiskosten behoren hiertoe. Immateriële schade is alle lichamelijke en geestelijke schade die de betrokkene na een ongeval ondervindt. Vormen van letselschade na een verkeersongeval kunnen bijvoorbeeld zijn:

 • whiplash
 • hoofdletsel
 • botbreuken
 • hersenletsel
 • (blijvende) invaliditeit
 • psychische schade

Heb je recht op schadevergoeding?

Als je slachtoffer bent van een verkeersongeval kun je je schade verhalen op de tegenpartij. Bij een aanrijding tussen een fietser en een gemotoriseerd voertuig op de openbare weg is de sterke verkeersdeelnemer (het gemotoriseerde voertuig) bijna altijd voor 100% aansprakelijk voor de schade. Maar deze regel heeft een aantal uitzonderingen. Denk bijvoorbeeld aan overmacht voor de autobestuurder en eigen schuld van de benadeelde.

Hoogte van je schadevergoeding

De hoogte van de schadevergoeding verschilt per persoon en is afhankelijk van de geleden schade. Om te weten wat je schadevergoeding is, adviseren wij je zaak aan ons voor te leggen zodat wij je persoonlijke schade in kaart kunnen brengen.

Het is belangrijk om zo snel mogelijk de veroorzaker van je schade aansprakelijk te stellen. Dit hoeft je niet zelf te doen. Als je bij ons je schade meldt, starten wij het traject om je schade bij de tegenpartij te verhalen. Wij nemen je het complete traject uit handen en bieden je volledige ondersteuning bij het verhalen van je schade.

Voor het schadevergoedingstraject is het wel belangrijk dat je alle kosten die verband houden met het ongeval goed bijhoudt. Ook moet je hiervoor bewijs verzamelen. Denk bijvoorbeeld aan reiskosten die je maakt om een arts of fysiotherapeut te bezoeken, kosten die voortkomen uit een kapotte fiets of kapotte kleding, het eigen risico van ziektekosten en kosten voor hulp in de huishouding. Het zou zonde zijn als je vergeet welke kosten je hebt gemaakt terwijl je deze wel kunt claimen.

Behalve deze kosten kun je ook kosten zoals gemist loon of gemist overwerk, kosten door een verblijf in het ziekenhuis of smartengeld vergoed krijgen. Benieuwd of je recht hebt op een schadevergoeding? Ontdek het hieronder.

Ontdek of je kunt claimen

Kunnen wij iets voor je betekenen?

Heb je door een ongeval letsel opgelopen? Dan wil je vast weten of je ook een letselschadevergoeding kunt claimen. Doe de check of neem contact op.